Kesän jälkeen homma on vihdoin alkanut edistymään. Suunnitelmat ovat myös tarkentuneet, ja tällä hetkellä Prijuutin tulevaksi toiminnaksi on muodostumassa yhteisöllisen työtilan ja korjausrakentamiskeskuksen sekoitus.

Yhteisöllinen työtila käsittää mm. kahvilan, puuverstaan ja avoimen työhuoneen työttömille ja läppärityöläisille.

Korjausrakentamiskeskus tarjoaa tietoa rakennussuojelusta ja vanhojen rakennusten kunnostamisesta. Lisäksi myynnissä pieni valikoima perinnerakentamisessa käytettäviä tuotteita, kattava alan käsikirjasto ja jatkuva korjausrakentamisnäyttely.

Varaosapankin sijoittamisesta Prijuttiin on tässä alkuvaiheen suunnittelussa toistaiseksi luovuttu, koska tilaa sellaiselle toiminnalle ole tarpeeksi vaikka ottaisi koko talon käyttöön.

Tutkimme kuitenkin kokoajan täydennysrakentamisen mahdollisuutta samalle tontille. Rakentaminen voitaisiin toteuttaa saman aikakauden rakennuksilla, jolloin paikkaan muodostuisi yhtenäinen pihapiiri. Varaosapankki toimisi hyvin jossain vanhassa navetassa, jossa ei välttämättä tarvitse olla edes lämmitystä. Myös avoimessa käytössä oleva pihasauna toisi hyvää toimintaa ympäristöön.

Mitä seuraavaksi: 

1. Hanketta vetävät Tatsi ry ja Kierrätystehdas ry järjestävät talkoot Prijuutilla 22.10.2016. Talkoissa siistitään pihamaa ja tehdään muutama kevyt kunnostus/korjaustyö jolla estetään lisävaurioiden syntyminen rakennukseen. Jos on ideoita tulevaan toimintaan, tai haluat jotenkin olla mukana hankkeessa, kannattaa tulla paikalle. Talkoista tarkemmin erikseen.

2.Syksyn aikana tutkimme hankkeen eri rahoitusvaihtoehdot ja tarkennamme suunnitelmia.

3. Tammikuun 2017 loppuun mennessä toimitetaan Tuusulan kunnalle esitys rakennuksen kunnostuksesta ja tulevasta toiminnasta sekä näiden rahoituksesta.

Prijuutilla on muuten nyt myös Facebook-sivut.

Lauri Helle