PRIJUUTTI

Yhteisöllinen työtila ja korjausrakentamiskeskus Tuusulassa

Page 2 of 4

Prijuutti ry etsii jäseniä – myös yritys- ja yhteisöjäsenyydet tarjolla. Liittyä voit vaikka kannatuksen vuoksi

Prijuutti ry kunnostaa vanhaa, pitkän historian omaavaa hirsitaloa Tuusulassa ja pyrkii muuttamaan sen yhteisölliseksi työtilaksi ja korjausrakentamiskeskukseksi. Hanke on ollut vireillä jo pitkään, mutta se nytkähti kunnolla liikkeelle syksyllä 2018, kun toimintaan saatiin rahoitusta. Hankkeelle on nyt palkattu tarvittavia henkilöresursseja ja projekti etenee vauhdilla. Jäseniä ja tukijoita kaivataan silti lisää.

Helpoin tapa tukea yhdistyksen toimintaa, on liittyä sen jäseneksi. Kannattava jäsenyys ei sido mihinkään vaan on nimensä mukaisesti yhdistyksen ja sen toiminnan kannattamista. Varsinaiseksi jäseneksi etsimme henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat halukkaita ottamaan käytännön vastuuta toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Liity jäseneksi helposti Prijuutti ry:n verkkokaupassa: https://holvi.com/shop/prijuutti/

P.S. Käythän myös tykkäämässä facebook-sivuistamme: https://facebook.com/prijuutti/

Avoimien ovien tilaisuus 17.10. klo 13

Prijuutti-talolla (Muorinkuja 5) järjestetään yleinen infotilaisuus keskiviikkona 17.10. klo 13. Tule kuulemaan kunnostushankkeen tilanteesta ja siitä miten sinäkin voit halutessasi osallistua projektiin!

Saman päivän iltana (klo 17 alkaen) järjestetään myös pihatalkoot, jossa alueen pihaa siistitään risuja silppuamalla, puita pilkkomalla ja haravoimalla. Myös talkoisiin ovat kaikki halukkaat tervetulleita.

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/464565480698650/

Talkoot Prijuutilla lokakuun joka keskiviikko klo 17-19:30

42563669_1426705867433008_7444366372051615744_o

Jatkamme talkoita Prijuutilla lokakuun joka keskiviikko klo 17-19.30 tai siihen asti kun valoa riittää. Seuraavalla kerralla jatketaan vielä pihamaan siistimistä, oksien silppuamista ja polttopuiden tekoa. Lokakuun aikana päästään myös purkamaan ainakin yksi romahtamistilassa oleva piippu sekä sisäpuolelta myös sinne kuulumattomia materiaaleja.

Voit ottaa halutessasi omia työvälineitä mukaan, mutta paikan päältäkin löytyy tarvittavia. Talkoisiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon ja tekemään voi tulla vaikka tunniksi. Tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa: https://web.facebook.com/events/318213602290394/

Talkoot Prijuutilla ke 27.9. klo 18-20

Tervetuloa talkoisiin Prijuutille (Muorinkuja 5, 04300 Tuusula) keskiviikkona 27.9. klo 18-20.

Talkoiden tarkoituksena on jatkaa pihamaan siistimistä ja täyttää roskalavoja taloon kuulumattomilla materiaaleilla Taloon voi tulla myös vain tutustumaan kyseisenä ajankohtana.

Jos itseltäsi löytyy esim. moottori- tai raivaussahaa, oksasaksia tai haravaa, niin ota mukaan jotta välineitä riittäisi kaikille. Talkoisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja osallistua voi vaikka osaksi aikaa.

Vuokra- ja yhteistyösopimus allekirjoitettu

Tiedote 19.7.2018

Tuusulan kunta ja Prijuutti ry solmivat vuokrasopimuksen Prijuutista.

Tuusulan kunta ja Prijuutti ry ovat heinäkuussa 2018 allekirjoittaneet vuokrasopimuksen Prijuutista ja yhteistyösopimuksen sen kunnostamisesta kaikille avoimeksi yhteisölliseksi työtilaksi. Kunnostamiseksi järjestään talkoita ja tulevan toiminnan suunnittelemiseksi pidämme yhteisiä ideointiriihiä. Prijuutti ry:hyn ovat tervetulleita alueen yhdistykset ja ihmiset. Tiedotamme tulevasta toiminnasta  ja osallistumismahdollisuuksista myöhemmin tarkemmin.

Lisätiedot:

Jouni Gustafsson
Puheenjohtaja
Prijuutti ry
Jouni.gustafsson@tatsi.org

Hyviä uutisia!

Prijuutin kunnostaminen kaikille avoimeksi yhteisölliseksi työtilaksi ja kokoontumispaikaksi etenee. Kunnostaminen tehdään perustetun yhdistyksen
Prijuutti ry:n nimissä. Prijuutti ry kutsuu mukaan kaikki Prijuutin säilyttämisestä ja yhteiseen käyttöön saattamisesta kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt. Yhdistyksestä informoimme lisää myöhemmin. Lisätietoa jouni.gustafsson@tatsi.org

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.5.2018 seuraavaa:
– Hyväksyä Prijuutin toiminta- ja kunnostussuunnitelman siten muutettuna, että yhteistyösopimuksesta ja vuokrasopimuksesta poistetaan Bomba-nimisen huoltorakennuksen siirtäminen.
– Valtuuttaa tilakeskuksen päällikön tekemään vuokrasopimuksen Prijuutti ry:n kanssa edellä ja liitteessä mainituin ehdoin em. muutoksella.
– Valtuuttaa kunnan työllisyystuen kohdentamisen Prijuutti-hankkeen toteuttamiseen esitetyssä määrin.

Katso lisätiedot kunnanhallituksen pöytäkirjasta

Kierrätystehdas ry vetäytyy Prijuutti-hankkeesta – Uusi yhdistys perusteilla

Prijuutti vuonna 2015. Kuva Heikki Simola

Tiedote 9.4.2018

Kierrätystehdas ry vetäytyy toistaiseksi Prijuutti-hankkeesta, koska vuoden 2016 huhtikuusta lähtien käynnissä ollut projekti ei ole edistynyt toivotulla tahdilla. Erilaisten haasteiden ja hankkeen monimuotoisuuden vuoksi emme ole päässeet Tuusulan kunnan kanssa molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen Prijuutin vuokrauksesta.

Prijuutin uutta elämää on edistetty alusta lähtien Kierrätystehdas ry:n ja Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSI ry:n kanssa. Tarkoituksena oli, että Kierrätystehdas ry vastaisi talon kunnostuksesta ja TATSI Prijuutin tulevan toiminnan ja tapahtumien organisoinnista.

Vuoden 2017 maaliskuussa Tuusulan kunnanhallitus hyväksyi laatimamme Prijuutin kunnostus- ja toimintasuunnitelma ja valtuutti tilakeskuksen tekemään kanssamme vuokrasopimuksen sekä rahoittamaan kunnostuksen materiaalikustannuksia 150 000 eurolla. TATSI haki samoihin aikoihin toiminnan käynnistämiselle Leader-rahoitusta, jota loppuvuodesta 2017 myönnettiin 50 000 euroa.

Projekti ei kuitenkaan näiden päätösten jälkeen ole edennyt toivotulla nopeudella, joten Kierrätystehdas ry:llä ei ole enää tällä hetkellä mahdollisuuksia sitoa niin isoja henkilöresursseja hankkeeseen, joita sen toteutuminen vaatisi.

Vaikka eteneminen on ollut hidasta, ei tahtotila Prijuutin pelastamiseksi ole kuitenkaan kadonnut. Kahden vuoden aikana on tullut huomattua miten merkityksellinen paikka on monelle ollut ja miten mielenkiintoiset vaiheet talon historiaan kätkeytyy. Yli 160-vuotias Prijuutti on yksi Hyrylän vanhimmista rakennuksista, joten se yksitään on riittävä syy saattaa rakennus uuteen kukoistukseen.

Kunnostettu Prijuutti on loistava paikka omaehtoiselle alueen asukkaita ja muita organisaatioita palvelevan toiminnan pyörittämiseen ja se vahvistaisi Tuusulan mainetta asukaslähtöisenä ja perinteitä kunnioittavana kulttuurikuntana.

Mitä seuraavaksi?
Olemme perustamassa nyt yhdistystä, jonka tehtävänä on ensisijaisesti jatkaa Prijuutti-hanketta, mutta myös jatkossa toimia laajemmin rakennussuojelun ja tyhjillään olevien rakennusten uusiokäytön parissa Uudenmaan alueella. Yhdistys kantaa innoittajansa kunniaksi nimeä Prijuutti ry ja siihen tullaan ottamaan jäseniksi yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä jotka haluavat olla mukana tukemassa ja tekemässä yhdistyksen toiminnan tarkoitusta.

Tavoitteena on aluksi on siirtää Kierrätystehdas ry:n ja Tuusulan kunnan kanssa sovittu kunnostus- ja toimintasuunnitelman toteuttaminen Prijuutti ry:lle ja jatkaa neuvotteluja kiinteistön kunnostuksesta ja vuokrauksesta, niin pitkään että sopimukset saadaan molempia osapuolia tyydyttävään kuntoon. Tiedotamme tästä tarkemmin kun asia selkenee.

Haasteet
Meillä ja kunnalla oli alunperin ajatus, että kun kunta osallistuu materiaalikustannuksiin ja ulkopuolinen toimija hoitaa kunnostuksen + hankkii siihen omaa rahoitusta, saataisiin asioita nopeammin ja ketterämmin edistettyä. Hanke kuitenkin on osoittautunut paljon vaikeammaksi mitä kuvittelimme, ja tuonut mukanaan isoja haasteita, joista alla muutamia isoimpia.

Yritimme alkuun saada vuokrasopimusta 7 vuodeksi ja siihen optiota, että jos ja kun asiat menevät sovitusti ja Prijuutti saadaan kunnostettua sekä toiminta käynnistettyä, on ensimmäisen periodin jälkeen mahdollista vuokrata kiinteistö 30-vuodeksi. Toinen optio oli, että jos kunta päättääkin myydä talon, niin meillä olisi ollut etuosto-oikeus ja kaikki itse panostamamme työ ja raha olisi kompensoinut myyntihintaa. Teimme itse 2 eri vuokrasopimusluonnosta näillä ehdotuksilla keväällä ja syksyllä 2017.

Kunta ei kuitenkaan olisi pystynyt tekemään kuin maksimissaan 5-vuoden määräaikaisen sopimuksen, ilman mitään optioita. Tähän liittyi monia säädöksiä ja esteitä joista osa jäi meille epäselväksi, mutta mitään konkreettista vastaehdotusta tai luonnosta vuokrasopimukseksi emme kunnan puolelta saaneet.

Epävarmaa on myös millä aikataululla toteutuu kunnan lupaama huoltorakennuksen siirto tontille. Alunperin sen toivottiin siirtyvän niin, että käyttö olisi ollut mahdollista jo kesällä 2018, mutta tämänkin toteutuminen näyttää nyt epävarmalta, joten toiminnan käynnistäminen siirtyy vähintään vuodella eteenpäin.

Haasteena on myös alueen kaavoitus, joka on edelleen auki. Myöskään virallista päätöstä Prijuutin käyttötarkoituksesta ei ole vielä tehty, vaan nyt on ainoastaan vasta päätetty sen kunnostamisesta. Kaavoitusosaston kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ilmeni, että Prijuutin tuleva käyttötarkoitus voisi osittain määritellä alueen tulevaa kaavaratkaisua.

Nykyinen toiminta tosin mahdollistaa yleishyödyllisen ja yhteisöä palvelevan käytön Prijuutin tontilla, jossa rakennusoikeuttakin vielä 600m2 vastaaville paikoille. Ehkä kaavoitus voitaisiinkin vaan poistaa työohjelmasta ja siistiä viereiset puistoalueet ja palata kaavoitukseen myöhemmin.

Prijuutista on kahden vuoden aikana muodostunut todella monialainen hanke, jossa osapuolena ovat kunnan puolelta olleet ainakin Kaavoitus ja maankäyttö, Tilakeskus, Kuntakehitys ja tekniikka, Viheralueyksikkö, Työllisyyspalvelut, Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus. Vastaavasta yhteistyömallista ei ole kummallakaan osapuolella aikaisempaa kokemusta ja mitään valmista mallia emme ole toistaiseksi löytäneet. Kyseessä on hankala tilanne, johon ei välttämättä löydy kovin nopeaa ratkaisua, mutta työtä kuitenkin jatketaan määrätietoisesti. Kunnan taloudellinen kädenojennus materiaalikustannuksiin ja tahtotila lähteä mukaan tällaiseen hankkeeseen on merkittävä päätös, jolle pitää nostaa hattua.

Hyvänä kysymyksenä voisikin esittää, että miten vastaavia projekteja voisi tulevaisuudessa toteuttaa nopeammin, joustavammin ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Jos tällainen malli löytyisi, niin sille olisi käyttöä jokaisessa Suomen kaupungissa ja kunnassa. Tähän toivottavasti saadaan vielä vastaus Prijuutin kunnostuksen aikana.

Lisätiedot:
www.prijuutti.fi, https://www.facebook.com/prijuutti

Lauri Helle
Toiminnanjohtaja, Kierrätystehdas ry
050 309 6527, lauri.helle(ät)kierratystehdas.fi
http://www.kierratystehdas.fi/

Jouni Gustafsson
Toiminnanjohtaja, Tatsi ry
0400 805 394, jouni.gustafsson(ät)tatsi.org
http://tatsi.org/

TUUSULAN TAITEIDEN YÖ JA TULEVA TOIMINTA

Lauri Helle kertoo Prijuutin historiasta ja tulevaisuudesta viereisen yläasteen oppilaille, joita vieraili Taiteiden yössä paikalla kahden luokan verran.

Myös Prijuutilla osallistuttiin Tuusulan taiteiden yöhön perjantaina 11.8.2017. Hieno tapahtuma kertakaikkiaan. Päivän aikana yli 100 kävijää vieraili paikan päällä tutustumassa talon historiaan ja tulevaan toimintaan. Lisäksi nautittiin venäläisen teepöydän herkkuja, kuunneltiin trubaduuri Juha Peltomaan lauluja ja runoilija Tuomo Oksasen runoja. Continue reading

Muistojen Prijuutti Tuusulan Taiteiden Yössä

Prijuutti pihoineen osallistuu Tuusulan taiteiden yöhön 11.8.2017. Tällöin on mahdollisuus tulla kertomaan omat muistot Prijuutista, tutustumaan taloon ja kuulemaan tulevasta toiminnasta. Samalla voit tutustua Prijuutin tuoreeseen historianäyttelyyn, nauttia venäläisen teehuoneen antimista tai paistaa grillillä omat evääsi.

Paikalla on myös trubaduuri Juha Peltomaa, jonka ohjelmistossa mm. Eino Leinoa sekä kansanlauluja meiltä ja Venäjältä. Lisäksi runoilija Tuomo Oksanen lausuu runojaan.

Tapahtuma on avoinna perjantaina 11.8.2017 klo 15-19, joten Prijuutilta on hyvä jatkaa esimerkiksi pyöräillen Tuusulanjärven Rantatielle Taiteiden yön
päätapahtumiin.

Facebook-event
Tarkemmat saapumisohjeet
Lisätiedot Tuusulan Taiteiden yöstä 

 

Avoimet ovet la 15.7.2017 klo 12-14

Prijuutti_pysäköinti

Tervetuloa tutustumaan Prijuuttiin tänään la 15.7.2017. Ovet avoinna klo 12-14. Tarjolla on kahvia ja pientä makeaa vapaaehtoiseen hintaan. Tuotto menee suoraan toimintaan. Osoite on Muorinkuja 5, 04300 Tuusula.

Jos tulet autolla niin se kannattaa jättää joko liikenneympyrän viereiselle Burger Kingille, Ajomiehentien päätyyn tai alkuun. Tilat eivät valitettavasti ole esteettömät pihaa lukuunottamatta ja paikan päällä ei ole wc:tä tai vesipistettä, joten sen mukaan kannattaa varautua 🙂 Noilta pysäköintipaikoilta on muutaman sadan metrin kävelymatka.

Paikan päältä löytyy vieraskirja jonne saa jättää omia muistoja Prijuutista, terveiset tai vaikka ajatuksia talon tulevasta käyttötarkoituksesta.

https://www.facebook.com/events/1350958975025614

« Older posts Newer posts »

© 2019 PRIJUUTTI

Theme by Anders NorenUp ↑