Prijuutti kuvattuna 1970–80-lukujen taitteessa, jolloin talossa toimi keramiikkapaja. Kuva Tuusulan museo