Prijuutti vuonna 2015. Kuva Heikki Simola

Tiedote 9.4.2018

Kierrätystehdas ry vetäytyy toistaiseksi Prijuutti-hankkeesta, koska vuoden 2016 huhtikuusta lähtien käynnissä ollut projekti ei ole edistynyt toivotulla tahdilla. Erilaisten haasteiden ja hankkeen monimuotoisuuden vuoksi emme ole päässeet Tuusulan kunnan kanssa molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen Prijuutin vuokrauksesta.

Prijuutin uutta elämää on edistetty alusta lähtien Kierrätystehdas ry:n ja Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSI ry:n kanssa. Tarkoituksena oli, että Kierrätystehdas ry vastaisi talon kunnostuksesta ja TATSI Prijuutin tulevan toiminnan ja tapahtumien organisoinnista.

Vuoden 2017 maaliskuussa Tuusulan kunnanhallitus hyväksyi laatimamme Prijuutin kunnostus- ja toimintasuunnitelma ja valtuutti tilakeskuksen tekemään kanssamme vuokrasopimuksen sekä rahoittamaan kunnostuksen materiaalikustannuksia 150 000 eurolla. TATSI haki samoihin aikoihin toiminnan käynnistämiselle Leader-rahoitusta, jota loppuvuodesta 2017 myönnettiin 50 000 euroa.

Projekti ei kuitenkaan näiden päätösten jälkeen ole edennyt toivotulla nopeudella, joten Kierrätystehdas ry:llä ei ole enää tällä hetkellä mahdollisuuksia sitoa niin isoja henkilöresursseja hankkeeseen, joita sen toteutuminen vaatisi.

Vaikka eteneminen on ollut hidasta, ei tahtotila Prijuutin pelastamiseksi ole kuitenkaan kadonnut. Kahden vuoden aikana on tullut huomattua miten merkityksellinen paikka on monelle ollut ja miten mielenkiintoiset vaiheet talon historiaan kätkeytyy. Yli 160-vuotias Prijuutti on yksi Hyrylän vanhimmista rakennuksista, joten se yksitään on riittävä syy saattaa rakennus uuteen kukoistukseen.

Kunnostettu Prijuutti on loistava paikka omaehtoiselle alueen asukkaita ja muita organisaatioita palvelevan toiminnan pyörittämiseen ja se vahvistaisi Tuusulan mainetta asukaslähtöisenä ja perinteitä kunnioittavana kulttuurikuntana.

Mitä seuraavaksi?
Olemme perustamassa nyt yhdistystä, jonka tehtävänä on ensisijaisesti jatkaa Prijuutti-hanketta, mutta myös jatkossa toimia laajemmin rakennussuojelun ja tyhjillään olevien rakennusten uusiokäytön parissa Uudenmaan alueella. Yhdistys kantaa innoittajansa kunniaksi nimeä Prijuutti ry ja siihen tullaan ottamaan jäseniksi yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä jotka haluavat olla mukana tukemassa ja tekemässä yhdistyksen toiminnan tarkoitusta.

Tavoitteena on aluksi on siirtää Kierrätystehdas ry:n ja Tuusulan kunnan kanssa sovittu kunnostus- ja toimintasuunnitelman toteuttaminen Prijuutti ry:lle ja jatkaa neuvotteluja kiinteistön kunnostuksesta ja vuokrauksesta, niin pitkään että sopimukset saadaan molempia osapuolia tyydyttävään kuntoon. Tiedotamme tästä tarkemmin kun asia selkenee.

Haasteet
Meillä ja kunnalla oli alunperin ajatus, että kun kunta osallistuu materiaalikustannuksiin ja ulkopuolinen toimija hoitaa kunnostuksen + hankkii siihen omaa rahoitusta, saataisiin asioita nopeammin ja ketterämmin edistettyä. Hanke kuitenkin on osoittautunut paljon vaikeammaksi mitä kuvittelimme, ja tuonut mukanaan isoja haasteita, joista alla muutamia isoimpia.

Yritimme alkuun saada vuokrasopimusta 7 vuodeksi ja siihen optiota, että jos ja kun asiat menevät sovitusti ja Prijuutti saadaan kunnostettua sekä toiminta käynnistettyä, on ensimmäisen periodin jälkeen mahdollista vuokrata kiinteistö 30-vuodeksi. Toinen optio oli, että jos kunta päättääkin myydä talon, niin meillä olisi ollut etuosto-oikeus ja kaikki itse panostamamme työ ja raha olisi kompensoinut myyntihintaa. Teimme itse 2 eri vuokrasopimusluonnosta näillä ehdotuksilla keväällä ja syksyllä 2017.

Kunta ei kuitenkaan olisi pystynyt tekemään kuin maksimissaan 5-vuoden määräaikaisen sopimuksen, ilman mitään optioita. Tähän liittyi monia säädöksiä ja esteitä joista osa jäi meille epäselväksi, mutta mitään konkreettista vastaehdotusta tai luonnosta vuokrasopimukseksi emme kunnan puolelta saaneet.

Epävarmaa on myös millä aikataululla toteutuu kunnan lupaama huoltorakennuksen siirto tontille. Alunperin sen toivottiin siirtyvän niin, että käyttö olisi ollut mahdollista jo kesällä 2018, mutta tämänkin toteutuminen näyttää nyt epävarmalta, joten toiminnan käynnistäminen siirtyy vähintään vuodella eteenpäin.

Haasteena on myös alueen kaavoitus, joka on edelleen auki. Myöskään virallista päätöstä Prijuutin käyttötarkoituksesta ei ole vielä tehty, vaan nyt on ainoastaan vasta päätetty sen kunnostamisesta. Kaavoitusosaston kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ilmeni, että Prijuutin tuleva käyttötarkoitus voisi osittain määritellä alueen tulevaa kaavaratkaisua.

Nykyinen toiminta tosin mahdollistaa yleishyödyllisen ja yhteisöä palvelevan käytön Prijuutin tontilla, jossa rakennusoikeuttakin vielä 600m2 vastaaville paikoille. Ehkä kaavoitus voitaisiinkin vaan poistaa työohjelmasta ja siistiä viereiset puistoalueet ja palata kaavoitukseen myöhemmin.

Prijuutista on kahden vuoden aikana muodostunut todella monialainen hanke, jossa osapuolena ovat kunnan puolelta olleet ainakin Kaavoitus ja maankäyttö, Tilakeskus, Kuntakehitys ja tekniikka, Viheralueyksikkö, Työllisyyspalvelut, Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus. Vastaavasta yhteistyömallista ei ole kummallakaan osapuolella aikaisempaa kokemusta ja mitään valmista mallia emme ole toistaiseksi löytäneet. Kyseessä on hankala tilanne, johon ei välttämättä löydy kovin nopeaa ratkaisua, mutta työtä kuitenkin jatketaan määrätietoisesti. Kunnan taloudellinen kädenojennus materiaalikustannuksiin ja tahtotila lähteä mukaan tällaiseen hankkeeseen on merkittävä päätös, jolle pitää nostaa hattua.

Hyvänä kysymyksenä voisikin esittää, että miten vastaavia projekteja voisi tulevaisuudessa toteuttaa nopeammin, joustavammin ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Jos tällainen malli löytyisi, niin sille olisi käyttöä jokaisessa Suomen kaupungissa ja kunnassa. Tähän toivottavasti saadaan vielä vastaus Prijuutin kunnostuksen aikana.

Lisätiedot:
www.prijuutti.fi, https://www.facebook.com/prijuutti

Lauri Helle
Toiminnanjohtaja, Kierrätystehdas ry
050 309 6527, lauri.helle(ät)kierratystehdas.fi
http://www.kierratystehdas.fi/

Jouni Gustafsson
Toiminnanjohtaja, Tatsi ry
0400 805 394, jouni.gustafsson(ät)tatsi.org
http://tatsi.org/