PRIJUUTTI

Yhteisöllinen työtila ja korjausrakentamiskeskus Tuusulassa

Category: Yleinen (page 3 of 4)

Vuokra- ja yhteistyösopimus allekirjoitettu

Tiedote 19.7.2018

Tuusulan kunta ja Prijuutti ry solmivat vuokrasopimuksen Prijuutista.

Tuusulan kunta ja Prijuutti ry ovat heinäkuussa 2018 allekirjoittaneet vuokrasopimuksen Prijuutista ja yhteistyösopimuksen sen kunnostamisesta kaikille avoimeksi yhteisölliseksi työtilaksi. Kunnostamiseksi järjestään talkoita ja tulevan toiminnan suunnittelemiseksi pidämme yhteisiä ideointiriihiä. Prijuutti ry:hyn ovat tervetulleita alueen yhdistykset ja ihmiset. Tiedotamme tulevasta toiminnasta  ja osallistumismahdollisuuksista myöhemmin tarkemmin.

Lisätiedot:

Jouni Gustafsson
Puheenjohtaja
Prijuutti ry
Jouni.gustafsson@tatsi.org

Hyviä uutisia!

Prijuutin kunnostaminen kaikille avoimeksi yhteisölliseksi työtilaksi ja kokoontumispaikaksi etenee. Kunnostaminen tehdään perustetun yhdistyksen
Prijuutti ry:n nimissä. Prijuutti ry kutsuu mukaan kaikki Prijuutin säilyttämisestä ja yhteiseen käyttöön saattamisesta kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt. Yhdistyksestä informoimme lisää myöhemmin. Lisätietoa jouni.gustafsson@tatsi.org

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.5.2018 seuraavaa:
– Hyväksyä Prijuutin toiminta- ja kunnostussuunnitelman siten muutettuna, että yhteistyösopimuksesta ja vuokrasopimuksesta poistetaan Bomba-nimisen huoltorakennuksen siirtäminen.
– Valtuuttaa tilakeskuksen päällikön tekemään vuokrasopimuksen Prijuutti ry:n kanssa edellä ja liitteessä mainituin ehdoin em. muutoksella.
– Valtuuttaa kunnan työllisyystuen kohdentamisen Prijuutti-hankkeen toteuttamiseen esitetyssä määrin.

Katso lisätiedot kunnanhallituksen pöytäkirjasta

Kierrätystehdas ry vetäytyy Prijuutti-hankkeesta – Uusi yhdistys perusteilla

Prijuutti vuonna 2015. Kuva Heikki Simola

Tiedote 9.4.2018

Kierrätystehdas ry vetäytyy toistaiseksi Prijuutti-hankkeesta, koska vuoden 2016 huhtikuusta lähtien käynnissä ollut projekti ei ole edistynyt toivotulla tahdilla. Erilaisten haasteiden ja hankkeen monimuotoisuuden vuoksi emme ole päässeet Tuusulan kunnan kanssa molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen Prijuutin vuokrauksesta.

Prijuutin uutta elämää on edistetty alusta lähtien Kierrätystehdas ry:n ja Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSI ry:n kanssa. Tarkoituksena oli, että Kierrätystehdas ry vastaisi talon kunnostuksesta ja TATSI Prijuutin tulevan toiminnan ja tapahtumien organisoinnista.

Vuoden 2017 maaliskuussa Tuusulan kunnanhallitus hyväksyi laatimamme Prijuutin kunnostus- ja toimintasuunnitelma ja valtuutti tilakeskuksen tekemään kanssamme vuokrasopimuksen sekä rahoittamaan kunnostuksen materiaalikustannuksia 150 000 eurolla. TATSI haki samoihin aikoihin toiminnan käynnistämiselle Leader-rahoitusta, jota loppuvuodesta 2017 myönnettiin 50 000 euroa.

Projekti ei kuitenkaan näiden päätösten jälkeen ole edennyt toivotulla nopeudella, joten Kierrätystehdas ry:llä ei ole enää tällä hetkellä mahdollisuuksia sitoa niin isoja henkilöresursseja hankkeeseen, joita sen toteutuminen vaatisi.

Vaikka eteneminen on ollut hidasta, ei tahtotila Prijuutin pelastamiseksi ole kuitenkaan kadonnut. Kahden vuoden aikana on tullut huomattua miten merkityksellinen paikka on monelle ollut ja miten mielenkiintoiset vaiheet talon historiaan kätkeytyy. Yli 160-vuotias Prijuutti on yksi Hyrylän vanhimmista rakennuksista, joten se yksitään on riittävä syy saattaa rakennus uuteen kukoistukseen.

Kunnostettu Prijuutti on loistava paikka omaehtoiselle alueen asukkaita ja muita organisaatioita palvelevan toiminnan pyörittämiseen ja se vahvistaisi Tuusulan mainetta asukaslähtöisenä ja perinteitä kunnioittavana kulttuurikuntana.

Mitä seuraavaksi?
Olemme perustamassa nyt yhdistystä, jonka tehtävänä on ensisijaisesti jatkaa Prijuutti-hanketta, mutta myös jatkossa toimia laajemmin rakennussuojelun ja tyhjillään olevien rakennusten uusiokäytön parissa Uudenmaan alueella. Yhdistys kantaa innoittajansa kunniaksi nimeä Prijuutti ry ja siihen tullaan ottamaan jäseniksi yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä jotka haluavat olla mukana tukemassa ja tekemässä yhdistyksen toiminnan tarkoitusta.

Tavoitteena on aluksi on siirtää Kierrätystehdas ry:n ja Tuusulan kunnan kanssa sovittu kunnostus- ja toimintasuunnitelman toteuttaminen Prijuutti ry:lle ja jatkaa neuvotteluja kiinteistön kunnostuksesta ja vuokrauksesta, niin pitkään että sopimukset saadaan molempia osapuolia tyydyttävään kuntoon. Tiedotamme tästä tarkemmin kun asia selkenee.

Haasteet
Meillä ja kunnalla oli alunperin ajatus, että kun kunta osallistuu materiaalikustannuksiin ja ulkopuolinen toimija hoitaa kunnostuksen + hankkii siihen omaa rahoitusta, saataisiin asioita nopeammin ja ketterämmin edistettyä. Hanke kuitenkin on osoittautunut paljon vaikeammaksi mitä kuvittelimme, ja tuonut mukanaan isoja haasteita, joista alla muutamia isoimpia.

Yritimme alkuun saada vuokrasopimusta 7 vuodeksi ja siihen optiota, että jos ja kun asiat menevät sovitusti ja Prijuutti saadaan kunnostettua sekä toiminta käynnistettyä, on ensimmäisen periodin jälkeen mahdollista vuokrata kiinteistö 30-vuodeksi. Toinen optio oli, että jos kunta päättääkin myydä talon, niin meillä olisi ollut etuosto-oikeus ja kaikki itse panostamamme työ ja raha olisi kompensoinut myyntihintaa. Teimme itse 2 eri vuokrasopimusluonnosta näillä ehdotuksilla keväällä ja syksyllä 2017.

Kunta ei kuitenkaan olisi pystynyt tekemään kuin maksimissaan 5-vuoden määräaikaisen sopimuksen, ilman mitään optioita. Tähän liittyi monia säädöksiä ja esteitä joista osa jäi meille epäselväksi, mutta mitään konkreettista vastaehdotusta tai luonnosta vuokrasopimukseksi emme kunnan puolelta saaneet.

Epävarmaa on myös millä aikataululla toteutuu kunnan lupaama huoltorakennuksen siirto tontille. Alunperin sen toivottiin siirtyvän niin, että käyttö olisi ollut mahdollista jo kesällä 2018, mutta tämänkin toteutuminen näyttää nyt epävarmalta, joten toiminnan käynnistäminen siirtyy vähintään vuodella eteenpäin.

Haasteena on myös alueen kaavoitus, joka on edelleen auki. Myöskään virallista päätöstä Prijuutin käyttötarkoituksesta ei ole vielä tehty, vaan nyt on ainoastaan vasta päätetty sen kunnostamisesta. Kaavoitusosaston kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ilmeni, että Prijuutin tuleva käyttötarkoitus voisi osittain määritellä alueen tulevaa kaavaratkaisua.

Nykyinen toiminta tosin mahdollistaa yleishyödyllisen ja yhteisöä palvelevan käytön Prijuutin tontilla, jossa rakennusoikeuttakin vielä 600m2 vastaaville paikoille. Ehkä kaavoitus voitaisiinkin vaan poistaa työohjelmasta ja siistiä viereiset puistoalueet ja palata kaavoitukseen myöhemmin.

Prijuutista on kahden vuoden aikana muodostunut todella monialainen hanke, jossa osapuolena ovat kunnan puolelta olleet ainakin Kaavoitus ja maankäyttö, Tilakeskus, Kuntakehitys ja tekniikka, Viheralueyksikkö, Työllisyyspalvelut, Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus. Vastaavasta yhteistyömallista ei ole kummallakaan osapuolella aikaisempaa kokemusta ja mitään valmista mallia emme ole toistaiseksi löytäneet. Kyseessä on hankala tilanne, johon ei välttämättä löydy kovin nopeaa ratkaisua, mutta työtä kuitenkin jatketaan määrätietoisesti. Kunnan taloudellinen kädenojennus materiaalikustannuksiin ja tahtotila lähteä mukaan tällaiseen hankkeeseen on merkittävä päätös, jolle pitää nostaa hattua.

Hyvänä kysymyksenä voisikin esittää, että miten vastaavia projekteja voisi tulevaisuudessa toteuttaa nopeammin, joustavammin ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Jos tällainen malli löytyisi, niin sille olisi käyttöä jokaisessa Suomen kaupungissa ja kunnassa. Tähän toivottavasti saadaan vielä vastaus Prijuutin kunnostuksen aikana.

Lisätiedot:
www.prijuutti.fi, https://www.facebook.com/prijuutti

Lauri Helle
Toiminnanjohtaja, Kierrätystehdas ry
050 309 6527, lauri.helle(ät)kierratystehdas.fi
http://www.kierratystehdas.fi/

Jouni Gustafsson
Toiminnanjohtaja, Tatsi ry
0400 805 394, jouni.gustafsson(ät)tatsi.org
http://tatsi.org/

TUUSULAN TAITEIDEN YÖ JA TULEVA TOIMINTA

Lauri Helle kertoo Prijuutin historiasta ja tulevaisuudesta viereisen yläasteen oppilaille, joita vieraili Taiteiden yössä paikalla kahden luokan verran.

Myös Prijuutilla osallistuttiin Tuusulan taiteiden yöhön perjantaina 11.8.2017. Hieno tapahtuma kertakaikkiaan. Päivän aikana yli 100 kävijää vieraili paikan päällä tutustumassa talon historiaan ja tulevaan toimintaan. Lisäksi nautittiin venäläisen teepöydän herkkuja, kuunneltiin trubaduuri Juha Peltomaan lauluja ja runoilija Tuomo Oksasen runoja. Continue reading

Muistojen Prijuutti Tuusulan Taiteiden Yössä

Prijuutti pihoineen osallistuu Tuusulan taiteiden yöhön 11.8.2017. Tällöin on mahdollisuus tulla kertomaan omat muistot Prijuutista, tutustumaan taloon ja kuulemaan tulevasta toiminnasta. Samalla voit tutustua Prijuutin tuoreeseen historianäyttelyyn, nauttia venäläisen teehuoneen antimista tai paistaa grillillä omat evääsi.

Paikalla on myös trubaduuri Juha Peltomaa, jonka ohjelmistossa mm. Eino Leinoa sekä kansanlauluja meiltä ja Venäjältä. Lisäksi runoilija Tuomo Oksanen lausuu runojaan.

Tapahtuma on avoinna perjantaina 11.8.2017 klo 15-19, joten Prijuutilta on hyvä jatkaa esimerkiksi pyöräillen Tuusulanjärven Rantatielle Taiteiden yön
päätapahtumiin.

Facebook-event
Tarkemmat saapumisohjeet
Lisätiedot Tuusulan Taiteiden yöstä 

 

Avoimet ovet la 15.7.2017 klo 12-14

Prijuutti_pysäköinti

Tervetuloa tutustumaan Prijuuttiin tänään la 15.7.2017. Ovet avoinna klo 12-14. Tarjolla on kahvia ja pientä makeaa vapaaehtoiseen hintaan. Tuotto menee suoraan toimintaan. Osoite on Muorinkuja 5, 04300 Tuusula.

Jos tulet autolla niin se kannattaa jättää joko liikenneympyrän viereiselle Burger Kingille, Ajomiehentien päätyyn tai alkuun. Tilat eivät valitettavasti ole esteettömät pihaa lukuunottamatta ja paikan päällä ei ole wc:tä tai vesipistettä, joten sen mukaan kannattaa varautua 🙂 Noilta pysäköintipaikoilta on muutaman sadan metrin kävelymatka.

Paikan päältä löytyy vieraskirja jonne saa jättää omia muistoja Prijuutista, terveiset tai vaikka ajatuksia talon tulevasta käyttötarkoituksesta.

https://www.facebook.com/events/1350958975025614

Mitä kuuluu Prijuutille?

Lauantaina 15.7. klo 12-14 on jälleen mahdollisuus tulla tutustumaan Prijuuttiin sekä kertomaan oma visionsa talon tulevasta käyttötarkoituksesta. Historiasta kertomassa Tuusulan kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Jaana Koskenranta ja nykyhetkestä ja tulevaisuudesta Kierrätystehdas ry:n toiminnanjohtaja Lauri Helle.

Linkki Facebook-eventtiin. 

No mitä Prijuutille sitten kuuluu? Tuusulan kunnanhallitus päätti 27.3.2017 kokouksessaan hyväksyä esittämämme Prijuutin kunnostus- ja toimintasuunnitelman sekä valtuuttaa kunnan tilakeskuksen rahoittamaan kunnostusta 150 000 eurolla seuraavien kolmen vuoden aikana. Lisäksi olemme hakeneet toiminnan käynnistämiseen Leader-rahoitusta 50 000 euroa, joka meille myönnettäneen, kunhan saadaan tarvittavat vuokra- ja yhteistyösopimuksen kunnan kanssa pakettiin. Niitä siis hierotaan tällä hetkellä kuntoon.

Lisäksi kunta on lupautunut siirtämään Riihikalliossa sijaitsevan Bomba-nimisen huoltorakennuksen tontille aputiloiksi. Bomba on 80-luvun alussa rakennettu höylähirsirakennus.

Tavoitteena oli aikaisemmin, että huoltorakennus olisi saatu siirrettyä jo tässä kesän aikana, jolloin tontilla olisi voinut jotain toimintaa jo käynnistellä, mutta kun mikään ei tässä maailmassa tapahdu sormia napsauttamalla siirtyy siirtoprojekti sekä kunnostuksen aloittaminen syksyyn. Toisaalta jos talo on paikoillaan 160 vuotta jo odotellut, tuskin se parissa kuukaudessa miksikään menee. Talkoita kuitenkin pidetään vielä kesän aikana muutamia ja ainakin Tuusulan taiteiden yössä 11.8.2017 Prijuutilla tapahtuu.

Seuraavan puolentoista vuoden aikana tavoitteena on yhdessä asukkaiden, lähialueiden toimijoiden, yritysten ja muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa kehittää yhdessä toimintasuunnitelma Prijuutille tuleviksi vuosiksi ja vuosikymmeniksi. Tila tulee olemaan kaikille avoin yhteisöllinen työtila josta saisi myös neuvontaa vanhojen talojen kunnostukseen. Talo toimii myös ns. elävänä oppimisympäristönä. Kaikenlaisia visioita on toki jo olemassa etenkin pihan suhteen, mutta mielellään niitä kuulisi lisää nimenomaan paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kautta, jotka toivottavasti ovat tilan tulevia käyttäjiä.

Tervetuloa kuulemaan lisää ja samalla voit kertoa omia ajatuksia talon tulevasta käytöstä.

Talkoot sunnuntaina 7.5.2017

18157653_959967204106879_4685223758107168571_nTervetuloa talkoisiin Prijuutille (Muorinkuja 5, 04300 Tuusula) sunnuntaina 7.5.2017 klo 12-15.

Talkoiden tarkoituksena on jatkaa viime syksynä aloitettua pihamaan siistimistä. Taloon voi tulla myös vain tutustumaan kyseisenä ajankohtana.

Talkoolaisille on otettu talkoovakuutus ja tarjolla virvokkeita ja pientä syötävää. Ilmoittauduthan osoitteeseen https://goo.gl/forms/LQCvviWfCRen9qa13
perjantaihin 5.5. klo 22.00 mennessä, jotta osaamme varata sopivan määrän purtavaa sekä tarvittavat työvälineet.

Jos itseltäsi löytyy esim raivaussahaa tai oksasaksia tai haravaa, niin ota mukaan jotta välineitä riittäisi kaikille.

Tuusulan kunnantallitus on valtuuttanut Tuusulan tilakeskuksen tekemään sopimuksen talon kunnostamisesta Kierrätystehdas ry:n ja Tatsi ry:n kanssa. Tarkkoja sopimuksia ja suunnitelmia ollaan nyt luomassa, joten lisätietoa hankkeen aikatauluista toivottavasti viimeistään talkoiden aikana.

Tapahtuma Facebookissa. 

Hanke etenee

Tuusulan kunnanhallitus on eilen 27.3.2017 pidetyssä kokouksessaan päättänyt hyväksyä Prijuutin toiminta- ja kunnostus-suunnitelman.

Itse Prijuutti-rakennuksen kunnostuksesta vastaa siis hankkeen toinen osapuoli Kierrätystehdas ry ja pihan kunnostuksesta sekä tulevasta toiminnasta Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry.

Tatsi ry on hakenut em. toiminnalle Leader-hankerahoitusta, josta päätös saadaan toivon mukaan jo lähiviikkojen aikana, nyt kun kunnan rahoitus on varmistunut.
Seuraavat talkoot järjestetään sunnuntaina 7.5.2017 joten kannattaa merkata päivä kalenteriin. Lisätietoa näistä myöhemmin.

Laittelemme lähipäivien aikana myös tarkempaa suunnitelmaa kunnostuksesta ja tulevasta toiminnasta nettisivuillemme. Nyt voinee kuitenkin jo hyvillä mielin sanoa, että lähes 15 vuotta tyhjillään seisseellä Prijuutilla lähtee käyntiin aivan uusi aikakausi, jolla toivon mukaan talo saadaan seisomaan paikoillaan vaatimattomasti vähintään toiset 160 vuotta.

Mäntsälän Pitäjäntupa

img_4030Kävin tänään tutustumassa Mäntsälän Pitäjäntupaan, joka yksi Mäntsälän kirkonmäen vanhimmista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmista rakennuksista. Se rakennettiin alunperin 1854 pitäjäntuvaksi ja leikkaushuoneeksi piirilääkärin suorittamia ruumiinavauksia varten.

Talo toiminut vuosien mittaan: mm. kokoustiloina, sairashuoneena, asuintiloina, koulutiloina, kirjastona ja Ehnroosin koulun keittolana. Myös Mäntsälän Säästöpankki aloitti toimintansa tässä talossa. Kotiseutumuseona rakennus toimi jonkin aikaa ennen Sepänmäen museoalueen avautumista. Continue reading

Older posts Newer posts

© 2021 PRIJUUTTI

Theme by Anders NorenUp ↑